Technikum Informatyczne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Egzamin zawodowy

Poradnik jak napisać egzamin zawodowy
Ogólnie o egzaminie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego (120 minut), który składa się z dwóch części część I obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (50 zadań), częśc II obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (20 zadań). etapu praktycznego (od 180 do 240 minut). Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z etapu pisemnego: z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Egzamin Odpowiedzi
pisemny 2006 Odpowiedzi
pisemny 2007 Odpowiedzi
pisemny 2008 (styczeń) Odpowiedzi
pisemny 2008 (czerwiec) Odpowiedzi
pisemny 2009 (styczeń) Odpowiedzi
pisemny 2009 (czerwiec) Odpowiedzi
pisemny 2010 (styczeń) Odpowiedzi
pisemny 2010 (czerwiec) Odpowiedzi
pisemny 2011 (styczeń) Odpowiedzi
pisemny 2011 (czerwiec) Odpowiedzi
pisemny 2012 (styczeń) Odpowiedzi
pisemny 2012 (czerwiec) Odpowiedzi
pisemny 2013 (styczeń) Odpowiedzi
pisemny 2013 (czerwiec) Odpowiedzi
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego