Technikum Informatyczne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Technik Informatyk

Technik informatyk - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kierunek ten często wybierają osoby o uzdolnieniach matematycznych (ścisłych), gdyż potrzeba tu analitycznego myślenia.
Technik informatyk posiada umiejętności takie jak:

 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi

 • umiętność obsługi oprogramowania użytkoweg

 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania

 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)

 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych

 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania

 • znajomość podstaw programowania


Technik informatyk może wykonywać proste zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji. Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

 • 1) wykorzystywać wiedzę z zakresu matematyki z elementami kombinatoryki i statystyki,

 • 2) stosować język algebraiczny macierzy i wektorów do opisu przekształceń geometrycznych,

 • 3) rozpoznawać i badać krzywe drugiego stopnia, stosując programy komputerowe,

 • 4) wyjawniać i ilustrować za pomocą programu komputerowego metody numerycznego obliczania funkcji, w szczególności całek oznaczonych,

 • 5) stosować wybrane metody przybliżonego rozwiązywania równań,

 • 6) oceniać wpływ błędu danych na wynik działań arytmetycznych,

 • 7) przedstawiać dane w uporządkowany sposób w postaci tabel i odpowiednich wykresów, 8 Używać j. angielskiego do rozumienia dok. tech.


Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

 • ośrodki obliczeniowe

 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

 • punkty serwisowe

 • firmy administrujące sieci komputerowe

 • sklepy komputerowe

 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa

 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego