Technikum Informatyczne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Informujemy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostaną ogłoszone w dniu 30.08.2013 r. w szkole, którą ukończył zdający.

Technik informatyk - opis zawodu
Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy.
Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego.
Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL.
Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.
Opracowuje algorytmy według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych.
Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość ich pracy.
Prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.
Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego